tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Prawo w ochronie zdrowia

Nazwa studiów: Prawo w ochronie zdrowia
DOFINANSOWANIE DO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DO 80%, A NAWET 100%
Forma studiów: studia online
Liczba semestrów: 2 semestry 

Cel studiów: 
Studia mają na celu przekazanie i ugruntowanie wiedzy w zakresie przepisów prawa ochrony zdrowia. Studia umożliwią uczestnikom zapoznanie się z zagadnieniami z zakresu podstaw prawa i dziedzin, które są niezbędne do odpowiedniego zrozumienia, interpretacji i zastosowania przepisów prawa związanych z ochroną zdrowia. Absolwenci posiądą wiedzę z zakresu prawa farmaceutycznego i przepisów związanych z ochroną zdrowia psychicznego człowieka, organizacji systemu ochrony zdrowia z Polsce i Unii Europejskiej, zasad wykonywania zawodów medycznych, odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawody medyczne, praw i obowiązków pacjentów, etyki w zawodach medycznych, zasad prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej, prawnych aspektów promocji zdrowia oraz edukacji prozdrowotnej,  a także wybranych aspektów bioetyki, co pozwoli absolwentom uzyskać umiejętność organizowania działalności medycznej w sposób zapewniający bezpieczeństwo tak pacjentów i personelu medycznego.

Dla kogo? 
Osoby legitymujące się wykształceniem wyższym, zainteresowani tematyką zagadnień prawnych w obszarze ochronie zdrowia ludzkiego, w szczególności: specjaliści zdrowia publicznego, lekarze, pielęgniarki, dietetycy, menedżerowie oraz osoby zarządzające placówkami medycznymi.

Uzyskane kwalifikacje:
Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:
- zna przepisy dotyczące prawa wykonywania zawodu medycznego i odpowiedzialności zawodowej,
- zna i rozumie hierarchię aktów prawnych stanowiących źródła prawa w polskim systemie prawa,
- wykazuje znajomość i zrozumienie aktów prawnych, składających się na prawo ochrony zdrowia – w stopniu niezbędnym dla wykonywania zawodu medycznego,
- posiada orientację w zakresie instytucji prawa karnego i cywilnego, a w szczególności będących wyznacznikami granic odpowiedzialności w przypadku niepowodzenia medycznego,
- dysponuje ogólną wiedzą z zakresu dziedzin prawa kształtujących funkcjonowanie w zawodach medycznych w sposób pośredni (prawo europejskie, prawo pracy, prawo spółek)
- potrafi dokonywać oceny aspektów prawnych czynności wykonywanych rutynowo w codziennej działalności medycznej i związanej z nią działalności zarządcze oraz postępować w sposób adekwatny do tych ustaleń,
- rozumie prawa pacjenta.

Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców – praktyków z wieloletnim doświadczeniem, m.in: dr Adam Banaszkiewicz – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa i stosunków międzynarodowych. Dr Leszek Malkiewicz - dr nauk medycznych i nauk prawnych. Lekarz specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej. Biegły sądowy z zakresu Medycyny Wewnętrznej i Medycyny Rodzinnej. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu medycyny i prawa, a także współautor monografii naukowych. Zainteresowany badaniami w obrębie  prawa człowieka. Anna Malkiewicz-Jaros - autorka i współautorka artykułów naukowych z obszaru praw człowieka i prawa konstytucyjnego. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, handlowego, upadłościowego i naprawczego oraz prawa zamówień publicznych. Aktualnie obszarem zainteresowania badawczego jest problematyka związana z błędem lekarskim.

Zasady rekrutacji:
Złożenie w terminie kompletu dokumentów tj.: podania na studia, kserokopii oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty należy przesłać na adres: dziekanatWNMiT@kans.pl

Cena: 3600 zł (możliwość płatności w ratach)

Pobierz podanie na studia podyplomowe
Pobierz plan studiów


Drogi Kandydacie, jeżeli chciałbyś skorzystać z pożyczki na kształcenie, odsyłamy do strony www.inwestujwrozwoj.pl - gdzie można uzyskać więcej informacji na temat pomocy materialnej.

Wybierz stopień

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Wybierz stopień

Wiemy, że wielu z naszych studentów to osoby, które pracują, mają rodzinę, obowiązki lub absorbujące hobby. Dlatego też, program studiów układamy w sposób, który gwarantuje nie tylko zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale również umożliwia pogodzenie nauki z życiem prywatnym.